Val jeFit

Valpreventie... wordt.... Val jeFit

Een vitaal lichaam heeft sterkere spieren - is meer in balans - stabieler - fitter
Met een fit lichaam heb je minder kans om te vallen..... We zijn nooit te oud om fitter te worden
In het Val jeFit programma is er aandacht voor .. Balans en Evenwichtsoefeningen - Spieren versterken - Krachtoefeningen - Actief wandelen - Cognitieve oefeningen - -Vallen en Opstaan - Bewuste Voeding -
Onder senioren is vallen een groot probleem met vaak ingrijpende, persoonlijke, maatschappelijke en financiële gevolgen.
Jaarlijks vallen ongeveer één miljoen 65-plussers. Dat komt neer op 1 op de 3 65-plussers. Bij 80-plussers spreken we zelfs over 50%.
Soms met ernstige gevolgen waar men zeker op oudere leeftijd vaak moeilijk van herstelt. Gezien de vergrijzing in Nederland wordt er verwacht dat het aantal valincidenten toe zal nemen.
Vallen heeft negatieve gevolgen voor de mobiliteit, zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de mens. Wat vaak leidt tot valangst en inactiviteit. Het risico om te vallen wordt vaak groter door verval van kracht en/of coördinatie.
Er komt steeds meer wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van valpreventie. Uit onderzoek komt naar voren dat er tot 40% minder valincidenten optreden bij mensen die een oefenprogramma volgen of gevolgd hebben..
De oplossingen zijn heel breed te benoemen. Van meer bewegen en meer gericht oefenen op kracht, evenwicht en balans, oefenen met gecontroleerd leren vallen, tot vaker de ogen controleren, beter kijken naar de bijwerkingen van medicijnen en het juiste gebruik van hulpmiddelen.

Oma Riet valt van de trap
lees het otago oefenprogramma
en doe de oefeningen regelmatig
mevr de Vries struikelt

Het voorkomen van vallen ..Een Gezond en Vitaal lichaam door een bewuste Leefsijl ..zie en lees

Het voorkomen van vallen .. Door Bewegen - Balans en Kracht oefeningen ... ortago programma

Het voorkomen van vallen ... Een opgeruimde omgeving - Structuur. geen rommel in en om je huis

Als je valt -struikelt ... dat je dan zo min mogelijke schade aan je lichaam veroorzaakt omdat je geoefend bent in het vallen

Voorbeeld vallen aanleren vallen - balans - opstaan

Na het vallen opstaan... na het vallen opstaan

Waarom ben ik gevallen? Hoe kan ik het voorkomen?

  print